ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ KOROZÍ SE ODHADUJÍ NA 4% HDP
THE LOOSES MAKING BY CORROSION ARE ABOUT 4% OF GDP