Něco z historie firmy

Firma Jiří Sonnek ELEKTROKOROZE vznikla v roce 1992. Zakladatel a majitel firmy Jiří Sonnek využil své 25 leté zkušenosti z protikorozní ochrany v plynárenské společnosti a zúročil tak i své technické nadání, které se projevilo v řadě zlepšovacích návrhů, jež pro tehdejší plynárenskou společnost podal. Firma se soustředí na katodickou ochranu potrubí, výrobu a vývoj jiskrových defektoskopů a zařízení potřebných k realizaci katodické ochrany. Ve svém současném vývoji aplikuje poznatky moderních technologií a výzkumu v této oblasti.

Budoucnost firmy je závislá nejen na práci majitele a jeho spolupracovníků, ale i na důvěře zákazníků, která je přísným barometrem kvality, spolehlivosti a cen dodavatele. Firma Jiří Sonnek ELEKTROKOROZE vždy dostála svým závazkům o čemž vypovídají i uvedené reference a názory odborníků, kteří napsali o firmě Jiří Sonnek ELEKTROKOROZE.