Firma SONNEK elektrokoroze s.r.o. uvedla do provozu katodickou ochranu na dvou nádržích ropy pro Butinge oil v Litvě.

Katodická ochrana je seřízena tak, aby nedocházelo ke korozi ocelového, povrchově neupraveného dna nádrží o průměru 60 m.
Plocha jednoho chráněného dna je 2826 m2.
Na provedené práce byl vystaven předávací protokol.