UPOZORNĚNÍ:

Při práci s chemikáliemi je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a dbát, aby nedošlo k přímému styku síranu měďnatého (je zařazen mezi jedovaté látky) s pokožkou, sliznicí, nebo zažívacím ústrojím.

Elektrody

Měděná referenční elektroda Cu-CuSO4 přenosná, v soupravě přenosného kufříku a multimetrem, pro trvalé uložení do země a k řízení usměrňovačů
Polarizační snímač potenciálů PS 10 Pb

elektroda elektroda elektrody v kufru

POUŽITÍ:
Jako standard pro měření potenciálů potrubí-půda a k posouzení korozního stavu kovového úložného zařízení dle ČSN 03 8362.