měření na sloupku

Sloupky

Propojovací objekty z PE 110 a 160 mm - POCH, POB, POIS, POAU, orientační sloupky – OS a kontrolní vývody ochrany - KVO z bralenových trubek 65 mm x 3 000 mm