indukton TECHNICKÁ DATA:

Indukton

Přístroj k vyhledávání potrubí, kabelů a elektricky vodivých konstrukcí pod zemí i omítkou, k vytyčování tras, měření hloubky uložení a vyhledávání zkratů nebo přerušení kabelů.

indukton indukton indukton v kufru

Vyhledávání spočívá v lokalizaci elektromagnetického pole hledané konstrukce, vzniklého průtokem střídavého proudu. Pokud se v konstrukci nenachází, vytvoří se vysílačem induktonu, zapojeným mezi hledanou konstrukci a zem, případně do obvodu hledaných kabelů. Jednoduchou obsluhou a praktičností je indukton předurčen k využití při stavbě, opravách a provozování plynových, vodovodních, spojových a rozvodných sítí i firmám zabývajícími se geodetickými pracemi.