měření

Měření, projekty, protokoly

Meření izolace potrubí Pearsonovou metodou s vytyčením vad v izolaci

Elektrojiskrové zkoušky izolace

Korozní průzkum s návrhem opatření

Vypracování podkladů pro posouzení korozního stavu potrubí.

Ruční výkopy, měření síly stěny potrubí, hloubky koroze, potenciálů,
fotodokumentace, oprava izolace, zához, vypracování zprávy

Projekty, výstavba, servis a opravy stanic katodické ochrany

Komplexní řešení katodické ochrany včetně nádrží ČSPH a mostů